Money for the pharaoh from ancient Egypt / مال لفرعن  من مصر القدیمة

کال للفرعن، ولم کان لناس سحلین. کانت شالشاء لنفسهم من شاءون للناس، متا وجدوا الناس الاخریین، لکن  کانت اتاوی لهم، بسبب

کانوا الناس بحاکم، وجعلوا الناس حیاة یبخط قوه، وکان الخط بالاتاوة من الدولة. کان خط  القخییر، بسبب منح الخط الاتاوی في نفس القوة في مصر القدیمة. ل لم ابقوا الناس من مصر القدیمة.

باتیکانوا ونـ، وکانوا دون .  القوة في مصر القدیمة.

امنح اسم – خط ال قوة، بسسبب یکون خط ال   ق وة لاعمال بتاریخ م  صر في الماضي.

Продолжить чтение «Money for the pharaoh from ancient Egypt / مال لفرعن  من مصر القدیمة»

Страниц: 1 2 3

Egypt and work there in Arabic.

مصر مع  اهل

اهل بیسکنوا في مصر. دا کویس لهم/ مصر بلد کبیرو اهل بیسکن موجود.

مصر بیادا مکانین لاهل/ اهل بیسمتوا في دا. بیرجع مصر . مگانین بیادا حیاة/

ازار لعمل موجود. اماذا؟  اهل  بیعرفوا عن احب لدولة. راجل مع بیت. هو مع عمل. هو مع مال. راجل سعید. بیت مش کبیر.

حیاة کویس. راجل مع اسم احمد. هو مع عمل و مال.

احمد مع صدیق. ذهبوا لست ون. هم مش مع ستون. ست مهمة. احمد کان دون ست.

هو مع صدیق بیوجد ست. اهل بیسکنوا في مصر و فعلین من هم موجود. بعرف مصر کبیر. دا قبل بحر. دا مع اهل.

بحر کویس. دا بیادا اکل. اکل لاهل. اهل بیعملوا موجود. هم بیرایوا علی بحر موجود. انا مش بعرف عن بحر. بعرف عن مکانین.

اهل بیسکنوا مع بیتین. هم مکانین لحیاة. انا مش بعذف عن بیت سئ. مصر کبیر. بیتین کثیر. هم کویس. مصر مع عملین.

Продолжить чтение «Egypt and work there in Arabic.»

History about Egypt in Kalimni (in Egyptian dialect).

مصر مهم. کصر مع مکانین. ا

هل بیسکنوا في دا. مکانین مع تاریخ.

انا مش ببکتب عن تاریخ . انا بکتب عن مکانین.

مصر کبییرپپ. دا مع کانین.  کصر کبیر. اهل بیعرفوا عن دا.  تهل بیس کننوا مع عمل

مدینات في دا. اهل بیاداوا کلامم موجود

مدینات مع فکر. فکر ماذا؟ فکر عن مدینة. فین بیاتو؟

فین مکانین عالین؟ هم في بلد>

کانت مصر دولة مهمة ف  في الماضي، وتکون ق صاة اولة عن رب مهم واول بافعال منن الرب باسم لناس من م          صر القدیمة. یکون الاس – وناس>

هل عرف الارض اسم لام؟ الارضلایرف اللار  ض الاسم لها.

Продолжить чтение «History about Egypt in Kalimni (in Egyptian dialect).»

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑