Greek myths in Farsi.

نام من ایلیا اسا. در باره وقت کهن مینویسم. کشورهای کهن اینجا نشان میدهم> چه علتی اینجاست؟ یک علت اینجاست. میدانم که کشوری کهن بودند. تاریخ از داستان میدهد. چونانچه رو یونان میبینید داستانها پیدا میکنید.

رو ئنستانهن میبینم.

یونین مهم برای زمین بود. یونین کتایها به ان داد. انها خوب بودند. انها زمین کهن افرین میکند. هر داستان خوب است. داستانها وقت کهن افرین میکنند. انها دیدن رو گذشته میدهند. با دیدن گذشته است. داستانها به ما کمک میکنند. هر جا مهم بود. داستانها از یونون هستند. انها اینجا هستند.

بدون شک. داستانها اینجا هستنذ. داستانها از یونون اینجا هستند.

داستان در نوشتن است. مردان داستان گفتند. نوشتن از  زندگی مردان شروع میکنم. زندگی مهم به مردان بود. زمین از مردان و کردهاست.

هر کردن در زمین بود. اگر شما رو زمین کهن ددیدید داستانها پیدا کرد.

از زمین در یونون شروع میکنم. ان مهم است. هر داستان از یونون بود. ان هم خوب است.

علت برای این نوشتن در تاریخ است. دو کشور انتقالها داشتند. پول انتقال داد. در باره داستانها اینجا مینویسم. انتحادیه اصناه در کشورها بودند. انها پول داشتند. داستان در باره  تجارت گفتند.

مردان داستانها دادند> تجارت داستان داد. داستان واجگونه ها دارد. هر داستان مهم در نوشان است. واجگونه های داستانها اینجا نیستند. این نوشتن انها را نمیدهد. کار من یک داستان دارد. یک ئاستان برای بک واجگونه است.

واجگونه ها هستند. انها دیدن رو انها دادند. هر داستان واجگونه ها دارد. یک واجگونه اینجاست.

تاریخ داستان دارد. تاریخ برای داستان دیگر ندارم. علت در تاریخ است. یک تاریخ میدانم. اما تاریخ دیگر نمیدانم.

همه منظوره در دیدن رو داستانهاست.

مردان داستانها از یونون دوست داشتند. دسدن مردان در تصاویر از وقت کهن امدند. داشتانها رو خانه و تصاویر و . تصاویر رو اتراس امدند.

هر داستان خوب است. ان از یونون است. بچهان با دستانها درس کردند. داستانها دیدن رو حهان دادند. داستانها خوب برای مردان بودند. انها دیدن خوب دادند. انها در باره جهان درسها دادند. عنصرها در داستان هستند. انها عنصرهای فرهنگ هستند> اهای خوب به فرهنگ هستند. انها دیدن رو جامعه داستانها را داشت. انها راه در زندگی بودند. ز/ندگی خوب برای زیو س بود. زیوس با دو  سنب. زندگ  ی خوب به ا ین خدا ود. قوه برای ان بود. هر فکر در خود  ش در باره قوه بود.

زیوس خدا برای مردن بود. در ایمان زندگی کردو>کرد نامش به مردان گفت. انها در باره او دان  ستند.

یک  روز امد. ر  زا در /خنا بود.     رو   ز زز برای رزا بود.         رزا در باره جای ک      ش نگ فمر کرد. در باره  جا فکر کرد. سوال به او امد. «ص بح بود. چرا ان بدون مردن بود؟» خدا به رزا نامد. رزا در خنه بود. زندگی با مردن بود.

«کجا مرد است/؟»
 به دو  ست خواهد رت. خوا ستن بود. زرا   صوت امد. داختر در خیانان گفغت..

Also, you can see several videos on our channel YouTube.

This article was written and the video was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: