Ancient Iran on Farsi.

ایران کهن

فصل دوم

این فصل در باره ایران کهن است. زمین و مردان مهم بودند. شروع تاریخ ایران در وقت کهن بود. در باره کشور کهن مینوشم. ان مهم بود. زمین بزرگ در ایران است. با تاریخ ان است. تاریخ مردان داشت زیرا مردان تاریخ داد. سوال در باره پادشاهی اول در ایران دارم. ان دارم زیرا ایران کشور بزرگ بود.

سفر به تاریخ از شروع شروع میکنم! ان مهم برای شماست. رو شروع میبینم. شروع ایران در وقت کهن بود. در باره وقت کهن اینجا مینوشم.

ایران زمین با جزیره های خاک خوب است. جاهای خوب در خاکهای ایران هستند. خاکهای خوب برای زراعت هستند. انها گیاهان دارند. گیاهان مهم برای ایران هستند. زراعت مهم و خوب برای مردان بود. مردان با زراعت بودند. زراعت زراعت غزا به مردان در وقت کهن داد. با غذای مردان قرر میدهم. این سوال مهم در وقت کهن بود.

کی غذا خورد؟ مردان ان این غذا خوردند.  جاها غذای حیوانها دادند. خانه های انها در جا های خوب بودند. دیدن به زندگیشان از دانشماند بود. زندگی مردان خوب بود. چرا ان خوب برای انها بود؟ علت سهل است. برای غذا کار کردند. در باره پول ندانند. چرا؟ پول با پادشاه و مردانش بود. مرئان سهل رو خاهای سهل زندگی کردند. پادشاه امرها گفت. مردان سهل کار کردند. با قوهی پادشاه زمین در ایران بود. هر پادشاه قوه داشت. کانونها از انها بودند. پادشاهان کانونها به مردان دادند. هر پادشاه قوه داشت و کانونش داشت. کانونها کشور دادند. کرددان برای پادشاه بودند و کردنهای مردان بودند.

هر شهر براس مردان بود. جاها کارها دادند. حیچ جا بدون کانونها بود. جاهای ایران خوب بودند. کردان برای زندگی بودند. مردان در جاها زندگی کردند.

جاهای ایران خوب هستند اما هر جا چمانزار نبود. چمنطارها رو چاهای خوب برای زراعت یودند. دارد زمین ایران است. ان بزرگ است. مردان در کشور زندگی میکنند. زمین مهم در ایران است.

با تاریخ ایران است.  در باره یک شوال برای شما دارم. ایران بزرگ در کخن بود؟ پاسخ به این سوال دارم. رو کشور با تاریخ نشان نیکنید!

ایران مهم است و با قوه ان بود. با تاریخ جاها هستند.  ایران بزرگ است اما ان بزرگ بود؟ دارم در باره ایران ایران کهن مینوشم. دارد ایران بزرگ است. این نوشتن کشور را میدهد. جاها تاریخ نشان میدهند. ایران بزرگ بود؟

این سوال مهم است. ان خوب برای ماست. شما و من اینجاست. هر جا مهم در تاریخ ایران است. در باره جاها اینجا نمینوشم. تاریخ از جاهاست. دیدن رو تاریخ اینجاست. علت خوب برای دیدن است؟ تین دیدن از جاها شروع نمیکند.

ایران کشور بئون جاها برنی نیست. ایران تاریخ میدهد. جاها تاریخ ایران میدهند. جاها در یک تاریخ هستند. یک جا کهک نیست. جاها تاریخ میدهند. زمین بزرگ در ایران است.

Also, you can see several videos on our channel YouTube.

This article was written and the video was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: