Iran and its history (Farsi)

ایران و تاریخ

ایران کشور مهم است و نوشتن در باره ان اینجاست. ایران کشور خوب است و با تاریخ ان است. کشور بزرگ است؟ بله، کشور مهم است. با فکرها تاریخ ایران است. ایران منند کشور از وقت کهن است اما رو تاریخش اینجا میبینید زیرا تاریخ ایران مهم اینجاست. ان خوب برای ماست.

تاریخ ایران انتخاب میکنیم زیرا دیدن برای  تاریخ کشور خوب اینجاست.  اگر رو تاریخ ایران دیدید پیدا میکنید که با مردان تاریخ بود و این دیدن خوب برای شما است. سوال در باره کشور کهن است و ان هدف برای کارمان است.

هدف در دیدن رو تاریخ است.   دارد ایران کشور برگ  اکنون است و مردان اینجا زندگی میکنند. مردان  ارو این کسم زمین زندگی میکنند و زمین خوب برای انهاست. کسم زمین برای زندگی است زیرا تاریخ را به زمین دادند.

با تاریخ و مردان ایران منند کشزر است.

نوشتن از وقت کهن شروع میکد و ان  کشور کهن نشان میدهد. یک علت است و ان در تاریخ طویل است. زندگی در اسیا بود و ان خوب در وقت کهن توانست نبود.

این نوشتن در باره وقت کهن است و زمین پیش اکنون خواهیم نشان داد. دو وقت در تاریخ ایران میدهیم. وقت اول در

ایران زمین بین دو کوهها است. کوهها اول اسم «کوههای البروس» نام دارد و کوههای دوم با اسم «زاگراس» است. دو کوهها ایران میدهند. چیزهای خوب از کوهها هستند. سنگها از دو کوه می روند و کوهها زمین نزدک انها میدهند. رودخانهها اب به ایران از کوهها میدهند.

رودخانه ها ئذ ایران از دو کوهها کبتراسند و اب برای زمین میدهند. رودخانه هاب مهم در کشور هستند.

ایخشتهای مهم و خوب برای مردان در هر وقت هستند.  کوه ها و رودخانه ها مهم و خوب برای هر مرد در وقت کهن هستند. رودخانه ها خوب برای تجارت بودند. 

راه ها و رودخانه ها مهم در کشور کهن بودند زیرا پول رو انها سفر کردند. راه های مهم در کشور هستند و رودخانه ها منند راه ها هستند. با مردان کشور بزارگ امد و پول خوب در هر وقت بود اما در باره کشور کهن اینجا میگویم.

با مردان کشور بود و انها اینجا زندگی کردند. تاریخ کشور مردان را نشان میدهد. دز باره شروع ایران خواهیم گفت زیرا ان خوب و مهم برای خودش است.             

Also, you can see several videos on our channel YouTube.

This article was written and the video was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: