Parts of a plant on Farsi.

بخش های گیاه

در باره بخش های گیاه اینجا می خواهیم گویم زیرا هر گیاه از بخش های  شامل است. در هر گیاه انها پیدا می کنیم و انها برابر هستند. در باره مقدار ها برای انها در گیاه می گویم.

گیاهان بخش ها دارند و از گیاه به  گیاهی دیگر تغییر نمی دهند. چهار بخش می دانیم و چه در باره بخش های گیاهان می گویم؟ گیاهان رو زمین و بالا زمین و زیر ان هستند.

هر گیاه از ریشه ها و ساقه و برگ ها شامل است و سه بخش گیاه برای زندگی گیاه هستند. ریشه ها ماده شکل می گیرند و به ساقه می دهند. ساقه یک نقش دارد. این نقش در ماده از ریشه ها به برگ ها منتقل می کند.

این شرح نقش های بخش گیاه می دهد که نقش های با نوع ها هستند. نقش های بخش های گیاهان می توانید بینید و نقش های بخش ها خوب برای گیاه هستند. چه بخش ها می دهند؟ چرا انها مهم هستند؟ علت در زندگی با گیاهان است. سؤال ها با پاسخ ها هستند. هر گیاه با برگ ها و ساقه ها و ریشه است. انها چیز های مهم هستند.

چرا در باره سه چیز گیاهان می خواهیم گویم؟ پاسخ در تابع بخش ها است. تابع های بخش های گیاه شرح ها اینجا خواهند داست. داریم در باره سه بخش گیاهان اینجا می گویم!

ایا سه بخش گیاه بدون تابعشان هستند؟ با تابعشان هستند زیرا هر بخش مقدارش دارد. این مقدار بزرگ می تواند استیا ان دوم است. ریشهی گیاه مهم است زیرا ماده از زمین می کند. بعد ان، ماده به ساقه منتقل می کند. به برگ ها در ساقه سفر می کند. برگ ها ان را  استفاده می کنند.

چه در باره ماده می گویم؟ ان از اب و دامنهی عنصر های شامل است.

لعنصر و بخش های گیاه مهم هستند زیرا غذا برای گیاه از چیر خوب برای ان است. ایا یک چیز غذا انجاست؟ نه، عنصر ها یک چیز نیستند و چیز ها هستند. مرد غذا از یک بخش می تواند چوارد اما گیاه نمی تواند.

چهار بخش مهم برای هر گیاه هستند. هر گیاه با نیاز های برابر است زیرا طبیعت گیاهان به طبیعت اکنونمنتقل می کند. جا های گیاهان در طبیعت می بینسم. در باره انها در هر جاست. طبیعت مهم است و در باره گیاهان اینجا می گویم. علت مهم است و ان در کار با گیاهان است.انها برای پول نیست اما این علت کارمان می دهد.

This article was written and was sounded by Duchanin Ilya.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Веб-сайт работает на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

%d такие блоггеры, как: